Najviac informácií o obci Čáry!|piatok, august 18, 2017
Práve ste tu: Home » Dokumenty » Zmluvy a faktúry
  • Práve prebieha dolaďovanie novej webstránky.

Zmluvy a faktúry

Dňa 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Obci ako povinnej osobe z tohto vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojej internetovej stránke od 1. januára 2011.

Zmluvy 2017:

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 121.100/001 – ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.

Zmluva – Západoslovenská distribučná, a.s.

Zmluva – APROREAL, s. r. o.

Zmluva – Trnavský samosprávny kraj

Zmluva – ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.

Zmluva – COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Zmluva – Západoslovenská distribučná, a.s.

Zmluva – Ladislav Langer LABETEX

Dohoda č. 17/07/054/23 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Senica

Dohoda č. 17/07/50J/19 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Zmluva – Ing. arch. Soňa Poldaufová Urbanová URBAN PROJEKCIA

Zmluva – Lomtec.com, a. s. 

Zmluva – dodatok – Slovak Telekom, a. s.

Dohoda č. 17/07/50J/15 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Zmluva – o poskytnutí dotácie – PZ Čáry

Zmluva – HERMET spol. s r. o., Senica

Zmluva – o poskytnutí dotácie – ŠK Baník Čáry

Zmluva – TOPSET Solutions s. r. o.

Zmluva – o poskytnutí dotácie – DFS Juránek

Zmluva – Dáša Šuranská – bezpečnostno-technická služba

Zmluva – MVL Štefánek, s. r. o.

ZMLUVA o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zmluva – Jozefína Hložová

Zmluva –VPP Servis s.r.o.

Zmluvy 2016:

dohoda – dohoda č. 16/07/012/29

zmluva – Ladislav Langer – LABETEX

dohoda – Dohoda č. 16/07/010/35

zmluva – Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 1/2016

zmluva – Zmluva o poskytnutí dotácie – Daniel Bartal

Dohoda č. 16 07 054 58

Zmluva – Gemini Group s.r.o.

Kúpna zmluva – Mrázová

Kúpna zmluva – Mag, Magová

Zmluva – Trnavský samosprávny kraj

Zmluva – Recyklogroup

Zmluva – o poskytnutí dotácie – DSS Senica

Zmluva – INSA, MACH TRADE

Zmluva – o vykonaní audítorskej činnosti

Zmluva – Metal Servis Recycling

zmluva – Zmluva o poskytnutí dotácie – ŠK Baník Čáry

zmluva – Zmluva o poskytnutí dotácie – Poľovnícke združenie Čáry

Zmluva – Dôvera ZP

Zmluva – TOPSET Solutions

Zmluva – RECYKLOGROUP, a.s.

Zmluva – Ing. Igor Urban, CSc.

Dohoda č. 16 07 012 7

Zmluva – EPIC Solutions s. r. o.

Zmluva o dielo – EPIC Solutions s. r. o.

Zmluva – Ladisco s.r.o.

Dodatok č. 1 k dohode č. 15 07 054 62

Zmluva – VPP servis, s. r. o.

Zmluva – Kovošrot Vašin

Zmluvy 2015:

Dohoda č. 15 07 054 62

Zmluva o poskytnutí dotácie – Poľovnícke združenie Čáry

Zmluva o poskytnutí dotácie – ŠK Baník Čáry

Zmluva o dielo – Ladislav Langer LABETEX

2015 Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti

2015 Záložná zmluva č.2054992013 ŠFRB

2015 ZSE zmluva o zdruzenej dodavke elektriny

2015 ZSE dodatok Eprofit

2015 Dodatok1 Arpasova

2015 Konecny Stefan

2015ČSOB

2015Zmluva Ing. Rudolf Otrisal

Záložná zmluva č.0187-PRB2013Z

Dodatok č.1 – 29072014 – VENIMEX Slovakia s.r.o.

Zmluva o dielo č.29072014 VENIMEX Slovakia s.r.o.

Zmluva – Kovošrot Vašin

Zmluvy 2014:

2014 Dodatok1 k zmluve o NFP

2014 Dodatok2 k zmluve o NFP

2014 Dodatok3 k zmluve o NFP

2014 KZ Arpasova

2014 Labetex od OÚ po Postu

2014 Labetex odvodnenie

2014ASA ZOHOR

2014BVS zmluva

2014Dodatok c1 k zmluve 29072014 Venimex

2014Dodatok c. 1 Mesto Senica

2014Dohoda o zapocitani vzajomnych pohladavok

2014Kupna zmluva MIHAL

2014KZ a ZZ Turecek Flajzik Macek

2014KZ Deak

2014KZ Elena Simkova

2014KZ Turecek

2014NZ Rehak Martin

2014Topset dodatok2

2014Zapadoslovenska distribucna

2014Zmluva Ceresnik Juraj

2014Zmluva DATAZ

2014Zmluva o dielo c 29072014 Venimex

2014Zmluva o dielo Labetex

2014Zmluva o poskytovani sluzieb Ludovit Jurovaty

2014Zmluva o vykonani auditorskej cinnosti

2014Zmluva RS Computer

2014Zmluva Trnavsky samospravny kraj

2014ZZ Danekova

2014 Kupna zmluva-Milan Kollár

Zmluvy 2013:

2013 Dodatok1 Aretax

2013 Zmluva o NFP

2013Dodatok 1 PSRIndustrySK

2013Dodatok c 1 k zmluve o vystaveni zaruky c 502013BZ

2013Dodatok c.1 TOPSET

2013Dohoda o vyplnovacom prave k blankozmenke c.3132013D

2013KZ Elena Simkova

2013KZ Mraz

2013KZ Valusek

2013Metal servis Recycling

2013Ralbovsky

2013Zmluva Eppa

2013Zmluva o najme plynarenskeho zariadenia

2013Zmluva o poskytnuti dotacie na obstaranie najomnych bytov

2013Zmluva o vystaveni zaruky c. 502013BZ VUB

2013Zmluva PSRIndustrySK

2013Zmluva Trnavsky samospravny kraj

2013Zmluva Valachovic

2013ZmluvaOUvere

Zmluvy 2012:

2012Dodatok c. 1 Hano

2012Komunalna poistovna

2012KZ a vlastnici cesty

2012KZ Heckova Marta

2012KZ Jan Burian

2012KZ NMAudit

2012KZ Peci Pavol

2012KZ Stefan Kralovic

2012Otis Vytahy

2012Slovensky vodohospodarsky podnik

2012Trnavsky samospravny kraj

2012Twopoint Industry Slovakia

2012Urad vlady SR

2012zmluva Adara Slovakia

2012zmluva nmaudit

2012Zmluva Torostav

Zmluvy 2011:

2011Asa Zohor

2011NadaciaAllianz

2011NMAudit

2011Opendoor International

2011Zmluva BVS

2011Zmluva Mesto Senica

2011ZSE

2011ZSE2

 

FAKTÚRY 

Sumár faktúr 2016

   
Sumár faktúr 2015 generované ku dňu 31. 12. 2015
Sumár faktúr 2014 generované ku dňu 31. 12. 2014
Sumár faktúr 2013 generované ku dňu 31. 12. 2013
   
Vygenerované z programu KEO Účtovníctvo