Najviac informácií o obci Čáry!|pondelok, júl 15, 2019
Práve ste tu: Home » Novinky » Výzva na predloženie ponuky – Verejný vodovod
  • Práve prebieha dolaďovanie novej webstránky.

Výzva na predloženie ponuky – Verejný vodovod 

Obec Čáry, Martina Kolára 53, 908 43 Čáry, IČO: 00309486, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO / zákazka s nízkou hodnotou / na predmet zákazky: Čáry – IBV Lúky – Verejný vodovod 1. etapa.

 

 

Dokument: Výzva na predkladanie ponúk

Domumentácia: Kompletná dokumentácia na stiahnutie k predloženiu ponuky