Najviac informácií o obci Čáry!|utorok, júl 16, 2019
Práve ste tu: Home » Novinky » Zverejnenie informácie o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
  • Práve prebieha dolaďovanie novej webstránky.

Zverejnenie informácie o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení , zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:                          Pavel Deák

Druh a počet drevín:       jedľa – 1ks

Pozemky v k.ú. Čáry: „C“ 493/6

Dátum doručenia žiadosti:  05.11.2018

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  13.11.2018.