Najviac informácií o obci Čáry!|piatok, február 28, 2020
Práve ste tu: Home » Hlásenie obecného rozhlasu » Hlásenie 3. júla
  • Práve prebieha dolaďovanie novej webstránky.

Hlásenie 3. júla 

Opis elektromerov
Západoslovenské elektrárne oznamujú občanom, že dňa 4. júla a 5. júla bude v našej obci prebiehať opis elektromerov od všetkých dodávateľov elektrickej energie. Opisovať stavy sa budú na ulici Martina Kollára od č. d. 1 po 42 a všetky ostatné ulice. Žiadame občanov, ktorí nemajú prístup k elektromeru, aby si stavy elektromerov umiestnili na viditeľné miesto.
______________________________________________________________________________
Bečkoví chlapci
Hudobná skupina Bečkoví chlapci Vás pozývajú na hudobný festival “Stretnúcí záhorákú”, ktoré sa uskutoční dňa 27. júla v autokempe Rudava v Malých Levároch. Predstavia sa Vám hudobné skupiny: Bečkoví chlapci, Malá DH Rubín, Duo Aramis, Duo Jamaha, Peter Stašák. Začiatok festivalu je o 14.00 h., vstupné 12,00 €. Vstupenky si môžete zakúpiť aj na Obecnom úrade. 
______________________________________________________________________________
Poľovnícke združenie Smolinské
Poľovnícke združenie Smolinské oznamuje, že dňa 6 júla 2019 t. j. v sobotu usporiada 12. ročník verejných   streleckých pretekov v disciplíne poľovnícky parkúr. Preteky sú spojené s  tradičnou poľovníckou zábavou a podávaním srnčieho gulášu, cigánskej pečienky a pečeného prasiatka. Prijmite pozvanie výboru PZ a príďte si oddýchnuť a zabaviť sa v príjemnom prostredí areálu PZ. Na počúvanie i do tanca hrajú skupiny  Vinohrad a F – Club. Záujemcovia o streľbu sa môžu zúčastniť i voľného tréningu, ktorý sa koná 5. júla 2019 t.j. v piatok od 14.oo hod. Viac informácií na www.smolinske.eu
Program Smolinské
_____________________________________________________________________________
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme )50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Senica dňom 3. júla od 12.00 h. do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzická osoba na lesných pozemkoch nesmie fajčiť alebo odhadzovať horiace a tlejúce predmety, používať otvorený plameň, vypaľovať porasty, zakladať oheň.
_____________________________________________________________________________