Najviac informácií o obci Čáry!|nedeľa, apríl 11, 2021
Práve ste tu: Home » Novinky » Zápis do 1. ročníka ZŠ – 10.04.2021
  • Práve prebieha dolaďovanie novej webstránky.

Zápis do 1. ročníka ZŠ – 10.04.2021 

stiahnuť

Zápis do 1. ročníka základnej školy pre  školský rok 2021/2022  bude 10. apríla 2021 od 13.00 do 15.00 hod.  v budove Základnej školy v Čároch. Na zápise sa zúčastnia zákonní zástupcovia. Zápis sa koná bez osobnej prítomnosti detí. Je potrebné priniesť si so sebou  rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonných zástupcov, prípadne doklady o vyšetrení dieťaťa v CPPPaP. Na zápise sa vyberá 15 eur na  zošity pre žiaka do 1. ročníka.

Zákonný zástupca v súlade so školským zákonom je povinný pri zápise uviesť tieto osobné údaje:

  • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,,
  • meno a priezvisko, trvalé bydlisko zákonných zástupcov alebo adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava  na  adrese trvalého pobytu, kontakt na účely komunikácie.
  • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

Zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať iba na jednu školu.

Na zápis môžete priniesť  vyplnené formuláre, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke školy.

Zápis do 1. ročníka

Oznam o zápise