Najviac informácií o obci Čáry!|nedeľa, máj 22, 2022
Práve ste tu: Home » Novinky » Ako postupovať ak sa rozhodnete poskytnúť ubytovanie občanom z Ukrajiny
  • Práve prebieha dolaďovanie novej webstránky.

Ako postupovať ak sa rozhodnete poskytnúť ubytovanie občanom z Ukrajiny 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine a s ňou súvisiacu utečeneckú krízu by sme Vám chceli priniesť stručné zhrnutie ako postupovať v prípade ak ste sa rozhodli poskytnúť ubytovanie občanom z Ukrajiny. 

Rovnako ako ostatným, aj samosprávam vyplývajú z tejto situácie rôzne povinnosti. Jednou z nich je aj povinnosť denne nahlasovať počty ubytovaných vojnových utečencov v danej obci na základe informácií, ktoré obci dodajú poskytovatelia ubytovania.  Je preto potrebné túto skutočnosť nahlásiť na obecný úrad telefonicky na čísle 034 6592 435 alebo 0918 431 814, prípadne mailom na adrese: info@cary.sk vo forme, v ktorej uvediete: 
1. Počet ubytovaných občanov – migrantov z Ukrajiny – vždy len aktuálny počet v danom dni, 
2. Koľko je z toho mužov/žien/detí, 
3. Či sú ubytovaní v súkromí alebo v ubytovacom zariadení, 
4. Či plánujú dlhodobé ubytovanie alebo cez SR len tranzitujú.
Táto povinnosť sa týka rovnako fyzických aj právnických osôb. 

Svoje ubytovanie môžete ponúknuť na webovej stránke pomocpreukrajinu.sk. Majitelia hotelov a penziónov, ktorí sú ochotní pomôcť, zas môžu kontaktovať Zväz cestovného ruchu. 

Ďalej môžu obyvatelia nahlásiť ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny priamo na tel. čísle 02/48593312 alebo na e-mailepomocpreukrajinu@minv.sk.

Zároveň, Vám prinášame aj usmernenie, ako majú postupovať občania Ukrajiny po príchode k Vám (ak tak už nespravili pred príchodom):
1. Pokiaľ sa jedná o občanov, ktorí cez Slovensko len tranzitujú (neplánujú tu zostať dlhodobo), je potrebné sa zaregistrovať na stránke Ministerstva vnútra.
2. Pokiaľ občania plánujú zostať na Slovensku dlhšie a požívať sociálne a iné výhody, je potrebné, aby sa dostavili osobne na oddelenie Cudzineckej polície v Trnave, Paulínska 13, Trnava. So sebou si treba priniesť  cestovný doklad (pas), rodný list, prípadne iný doklad totožnosti. 
3. Pokiaľ sa jedná o maloleté dieťa, ktoré nie je v sprievode zákonného zástupcu, obec je povinná kontaktovať sociálnu kuratelu. 

 

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle
https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

 

POMOC PRE UKRAJINU

Obce koordinujú poskytnutie pomoci pre Ukrajinu so ZMOSom a ďalšími inštitúciami. 

V súčasnosti sa neorganizujú žiadne materiálne zbierky. V prípade potreby budú občania informovaní o druhu zbieraného tovaru a termíne zbierky. 

ZMOS zriadil transparentný účet, na ktorý je možné finančne prispieť : SK25 0900 0000 0051 8801 0894.

Obce zisťujú možnosti ubytovania na svojom území. Obyvatelia môžu nahlásiť ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny priamo na tel. čísle 02/48593312 alebo na e-mailepomocpreukrajinu@minv.sk.