Najviac informácií o obci Čáry!|piatok, august 7, 2020
Práve ste tu: Home » Hlásenie obecného rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (3.2.)
  • Práve prebieha dolaďovanie novej webstránky.

Hlásenie obecného rozhlasu (3.2.) 

Obecný úrad v Čároch oznamuje občanom, že dňa 7. 2. 2015, to je v sobotu v čase od 7.00 do 22.00 hodiny bude v zasadačke Obecného úradu v Čároch otvorená volebná miestnosť pre Referendum.

Oznamujeme občanom, že 4. 2. 2015 tj. zajtra sa v našej obci uskutoční vývoz popolníc.

Riaditeľstvo MŠ Čáry oznamuje, že zápis detí na školský rok 2015/2016 bude prebiehať v dňoch 16. februára do 27. februára 2015 denne v čase od 11:00 do 15:00 hod., v priestoroch kancelárie riaditeľky MŠ.
Deti sa prijímajú na základe podania písomnej žiadosti, ktorú rodičia obdržia u riaditeľky MŠ. (Od dnes si žiadosť môžu rodičia stiahnúť aj z web stránky MŠ www.mscary.estranky.sk. Kto má záujem, môže si žiadosť doma vytlačiť a do MŠ priniesť už vyplnenú.) K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré vydá všeobecný lekár pre deti a dorast – toto potvrdenie nesmie byť staršie ako 5 dní od podania žiadosti.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma:
– dieťa od troch rokov do šiestich rokov jeho veku,
– prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
– výnimočne môžu byť prijaté deti od dvoch rokov, ale musia mať osvojené hygienické návyky a ak nie je naplnená kapacita MŠ.

Žiadame rodičov, aby dodržali termín zápisu a odovzdanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.