Najviac informácií o obci Čáry!|nedeľa, máj 22, 2022
Práve ste tu: Home » Dokumenty » Ako vybaviť » Osvedčovanie
  • Práve prebieha dolaďovanie novej webstránky.

Osvedčovanie

OVERENIE PODPISU:

K vybaveniu potrebujete:
– listinu, na ktorej sa má podpis overiť
– platný občiansky preukaz, príp. cestovný pas

SPRÁVNY POPLATOK za overenie 1 podpisu  : 1,50 € 

 

OSVEDČOVANIE LISTINY:

K vybaveniu potrebujete:
– originál listiny, ktorá má byť osvedčovaná,
– fotokópia osvedčovanej listiny,
– platný občiansky preukaz, príp. cestovný pas

SPRÁVNY POPLATOK za osvedčenie každej začatej strany v slovenskom jazyku : 1,50 €

 

Obec nevykonáva osvedčovanie listín:
– ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
– odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
– ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
– ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
– ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geodetické plány), ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku.