Najviac informácií o obci Čáry!|streda, november 14, 2018
Práve ste tu: Home » Dokumenty » Všeobecno záväzné nariadenia
  • Práve prebieha dolaďovanie novej webstránky.

Všeobecno záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia obce Čáry

ROK 2018

VZN 22018 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Čáry , zverejnené dňa 5.11.2018
NÁVRH VZN č. 22018 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Čáry
 , zverejnené dňa 15.10.2018
VZN 12018
 – o nájme a službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Čáry , zverejnené dňa 18.06.2018

Pracovný poriadok

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a členov komisií v obci Čáry

ROK 2017

VZN 32017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry

VZN 22017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN 12017 o dani z nehnuteľností

ROK 2016

VZN č. 4/2016 – vzn-c-42016 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiada škôl a školských zariadení na území obce Čáry

VZN č. 3/2016 – VZN č. 32016 – o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

VZN č. 22016 o odpadoch

VZN 12016 , ktorým sa VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE “ČÁRSKY LES”

ROK 2015

VZN 42015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry

VZN 32015 – o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie PŠD v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

VZN 22015 o cenách pozemkov a o spôsobe a podmienkach predaja a kúpy pozemkov Obcou Čáry v k.ú. Čáry

VZN 12015 o opatrovatelskej sluzbe a o uhrade za poskytovanu opatrovatelsku sluzbu

ROK 2014

VZN 32014 o urceni vysky dotacie na prevadzku a mzdy na ziaka skol a skolskych zariadeni na uzemi obce Cary

VZN 22014 o miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady

VZN 12014 o dani z nehnutelnosti

ROK 2013

VZN 12013 upravujúce podmienky prenajmu najomnych bytov obstaranych vystavbou v bytovom dome v obci Cary

VZN 22013  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry

ROK 2012

VZN 12012 o dani z nehnuteľností

VZN 22012 o dani za psa

VZN 32012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 42012 o vyske prispevku za pobyt dietata v materskej skole, o vyske mesacneho prispevku na ciastocnu uhradu nakladov na cinnost skolskeho klubu deti, o vyske prispevku zakonneho zastupcu dietata alebo ziaka na ciastkovu uhradu nakladov a urcenie podmienok uhrady v skolskej jedalni

VZN 52012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry

ROK 2011

VZN 42011 o výške a príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

VZN 32011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry

VZN 22011 o dani z nehnuteľností

VZN 12011 o odpadoch+

ROK 2010

VZN 32010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry

VZN 22010 o prevadzkovom poriadku na pohrebisku v obci Cary

VZN 12010 o umiestnovani volebnych plagatov

ROK 2009

VZN 42009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení ma území obce Čáry

VZN 32009 ktorym sa urcuju zasady hospodarenia a nakladania s majetkom obce Cary

VZN 22009 o opatrovateľskej službe a o úhrade za poskytovanú opatrovateľskú službu

VZN 12009 o sluzbach poskytovanych obcou a poplatkoch za tieto sluzby v obci Cary

ROK 2008

VZN 62008 o dani za uzivanie verejneho priestranstva

VZN 52008

VZN 42008 o dani z nehnuteľností

VZN 32008 o urceni miesta a casu zapisu dietata na plnenie skolskej dochadzky v zakladnej skole v zriadovatelskej posobnosti obce Cary

VZN 12008 o urceni pravidiel casu a predaja v obchode a casu prevadzky sluzieb na uzemi obce Cary

ROK 2006

VZN 12006 o vystavbe, sprave, udrzbe a prevadzkovani pohrebiska na uzemi obce Cary

ROK 2005

VZN 22005 o poskytovani financnych prostriedkov z rozpoctu obce

VZN 12005 o zásadách hospodárenia s majetkom obce