Najviac informácií o obci Čáry!|utorok, apríl 7, 2020
Práve ste tu: Home » Dokumenty » Všeobecno záväzné nariadenia
  • Práve prebieha dolaďovanie novej webstránky.

Všeobecno záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia obce Čáry

ROK 2020
Návrh VZN č. 12020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu Územného plánu obce Čáry, zverejnené dňa 18.02.2020
cary_kat
cary_kom
cary_text

ROK 2019
VZN č. 72019 o odpadoch , zverejnené dňa 13.12.2019
VZN č. 62019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry ,  zverejnené dňa 13.12.2019
VZN č. 52019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , zverejnené dňa 13.12.2019
VZN 42019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa  v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni, zverejnené dňa 12.11.2019
VZN č. 32019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni , zverejnené dňa 1.8.2019
VZN 22019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu Územného plánu obce Čáry , zverejnené dňa 3.6.2019
Prílohy – cary-kataster , cary-kom , cary-UP
VZN č. 12019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čáry , zverejnené dňa 4.3.2019

ROK 2018
VZN 32018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry , zverejnené dňa 17.12.2018
VZN 22018 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Čáry
 , zverejnené dňa 5.11.2018
VZN 12018 – o nájme a službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Čáry , zverejnené dňa 18.06.2018
Pracovný poriadok
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a členov komisií v obci Čáry

ROK 2017
VZN 32017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry
VZN 22017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
VZN 12017 o dani z nehnuteľností

ROK 2016
VZN č. 4/2016 – vzn-c-42016 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiada škôl a školských zariadení na území obce Čáry
VZN č. 3/2016 – VZN č. 32016 – o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
VZN č. 22016 o odpadoch
VZN 12016 , ktorým sa VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE “ČÁRSKY LES”

ROK 2015
VZN 42015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry
VZN 32015 – o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie PŠD v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
VZN 22015 o cenách pozemkov a o spôsobe a podmienkach predaja a kúpy pozemkov Obcou Čáry v k.ú. Čáry
VZN 12015 o opatrovatelskej sluzbe a o uhrade za poskytovanu opatrovatelsku sluzbu

ROK 2014
VZN 32014 o urceni vysky dotacie na prevadzku a mzdy na ziaka skol a skolskych zariadeni na uzemi obce Cary
VZN 22014 o miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady
VZN 12014 o dani z nehnutelnosti

ROK 2013
VZN 12013 upravujúce podmienky prenajmu najomnych bytov obstaranych vystavbou v bytovom dome v obci Cary
VZN 22013  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry

ROK 2012
VZN 12012 o dani z nehnuteľností
VZN 22012 o dani za psa
VZN 32012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN 42012 o vyske prispevku za pobyt dietata v materskej skole, o vyske mesacneho prispevku na ciastocnu uhradu nakladov na cinnost skolskeho klubu deti, o vyske prispevku zakonneho zastupcu dietata alebo ziaka na ciastkovu uhradu nakladov a urcenie podmienok uhrady v skolskej jedalni
VZN 52012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry

ROK 2011
VZN 42011 o výške a príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
VZN 32011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry
VZN 22011 o dani z nehnuteľností
VZN 12011 o odpadoch+

ROK 2010
VZN 32010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry
VZN 22010 o prevadzkovom poriadku na pohrebisku v obci Cary
VZN 12010 o umiestnovani volebnych plagatov

ROK 2009
VZN 42009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení ma území obce Čáry
VZN 32009 ktorym sa urcuju zasady hospodarenia a nakladania s majetkom obce Cary
VZN 22009 o opatrovateľskej službe a o úhrade za poskytovanú opatrovateľskú službu
VZN 12009 o sluzbach poskytovanych obcou a poplatkoch za tieto sluzby v obci Cary

ROK 2008
VZN 62008 o dani za uzivanie verejneho priestranstva
VZN 52008
VZN 42008 o dani z nehnuteľností
VZN 32008 o urceni miesta a casu zapisu dietata na plnenie skolskej dochadzky v zakladnej skole v zriadovatelskej posobnosti obce Cary
VZN 12008 o urceni pravidiel casu a predaja v obchode a casu prevadzky sluzieb na uzemi obce Cary

ROK 2006
VZN 12006 o vystavbe, sprave, udrzbe a prevadzkovani pohrebiska na uzemi obce Cary

ROK 2005
VZN 22005 o poskytovani financnych prostriedkov z rozpoctu obce
VZN 12005 o zásadách hospodárenia s majetkom obce