Najviac informácií o obci Čáry!|nedeľa, máj 22, 2022
Práve ste tu: Home » Dokumenty » Všeobecno záväzné nariadenia
  • Práve prebieha dolaďovanie novej webstránky.

Všeobecno záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia obce Čáry

ROK 2021

VZN č. 42021 o nájme a službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Čáry , zverejnené dňa 17.12.2021

VZN č. 32021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia na území obce Čáry , zverejnené dňa 17.12.2021

VZN č. 22021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni, zverejnené dňa: 13.08.2021

VZN č.12021 o organizácii miestneho referenda , zverejnené dňa 04.06.2021

ROK 2020
VZN 32020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry, zverejnené dňa 16.12.2020

VZN č. 22020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Čáry , zverejnené dňa 06.10.2020

VZN č. 12020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu Územného plánu obce Čáry , zverejnené dňa 21.05.2020
cary_kat
cary_kom
cary_text

ROK 2019
VZN č. 72019 o odpadoch , zverejnené dňa 13.12.2019
VZN č. 62019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry ,  zverejnené dňa 13.12.2019
VZN č. 52019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , zverejnené dňa 13.12.2019
VZN 42019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa  v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni, zverejnené dňa 12.11.2019
VZN č. 32019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni , zverejnené dňa 1.8.2019
VZN 22019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu Územného plánu obce Čáry , zverejnené dňa 3.6.2019
Prílohy – cary-kataster , cary-kom , cary-UP
VZN č. 12019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čáry , zverejnené dňa 4.3.2019

ROK 2018
VZN 32018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry , zverejnené dňa 17.12.2018
VZN č. 22018 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Čáry , zverejnené dňa 5.11.2018
VZN 12018 – o nájme a službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Čáry , zverejnené dňa 18.06.2018
Pracovný poriadok
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a členov komisií v obci Čáry

ROK 2017
VZN 32017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry
VZN 22017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
VZN 12017 o dani z nehnuteľností

ROK 2016
VZN č. 4/2016 – vzn-c-42016 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiada škôl a školských zariadení na území obce Čáry
VZN č. 3/2016 – VZN č. 32016 – o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
VZN č. 22016 o odpadoch
VZN 12016 , ktorým sa VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE “ČÁRSKY LES”

ROK 2015
VZN 42015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry
VZN 32015 – o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie PŠD v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
VZN 22015 o cenách pozemkov a o spôsobe a podmienkach predaja a kúpy pozemkov Obcou Čáry v k.ú. Čáry
VZN 12015 o opatrovatelskej sluzbe a o uhrade za poskytovanu opatrovatelsku sluzbu

ROK 2014
VZN 32014 o urceni vysky dotacie na prevadzku a mzdy na ziaka skol a skolskych zariadeni na uzemi obce Cary
VZN 22014 o miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady
VZN 12014 o dani z nehnutelnosti

ROK 2013
VZN 12013 upravujúce podmienky prenajmu najomnych bytov obstaranych vystavbou v bytovom dome v obci Cary
VZN 22013  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry

ROK 2012
VZN 12012 o dani z nehnuteľností
VZN 22012 o dani za psa
VZN 32012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN 42012 o vyske prispevku za pobyt dietata v materskej skole, o vyske mesacneho prispevku na ciastocnu uhradu nakladov na cinnost skolskeho klubu deti, o vyske prispevku zakonneho zastupcu dietata alebo ziaka na ciastkovu uhradu nakladov a urcenie podmienok uhrady v skolskej jedalni
VZN 52012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry

ROK 2011
VZN 42011 o výške a príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
VZN 32011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry
VZN 22011 o dani z nehnuteľností
VZN 12011 o odpadoch+

ROK 2010
VZN 32010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry
VZN 22010 o prevadzkovom poriadku na pohrebisku v obci Cary
VZN 12010 o umiestnovani volebnych plagatov

ROK 2009
VZN 42009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení ma území obce Čáry
VZN 32009 ktorym sa urcuju zasady hospodarenia a nakladania s majetkom obce Cary
VZN 22009 o opatrovateľskej službe a o úhrade za poskytovanú opatrovateľskú službu
VZN 12009 o sluzbach poskytovanych obcou a poplatkoch za tieto sluzby v obci Cary

ROK 2008
VZN 62008 o dani za uzivanie verejneho priestranstva
VZN 52008
VZN 42008 o dani z nehnuteľností
VZN 32008 o urceni miesta a casu zapisu dietata na plnenie skolskej dochadzky v zakladnej skole v zriadovatelskej posobnosti obce Cary
VZN 12008 o urceni pravidiel casu a predaja v obchode a casu prevadzky sluzieb na uzemi obce Cary

ROK 2006
VZN 12006 o vystavbe, sprave, udrzbe a prevadzkovani pohrebiska na uzemi obce Cary

ROK 2005
VZN 22005 o poskytovani financnych prostriedkov z rozpoctu obce
VZN 12005 o zásadách hospodárenia s majetkom obce