Najviac informácií o obci Čáry!|štvrtok, január 17, 2019
Práve ste tu: Home » Dokumenty » Zmluvy a faktúry
  • Práve prebieha dolaďovanie novej webstránky.

Zmluvy a faktúry

Dňa 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Obci ako povinnej osobe z tohto vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojej internetovej stránke od 1. januára 2011.

Zmluvy 2019
Zmluva o zriadení vecných bremien ev. č. 181371-17132000020-ZoVP-VB, zverejnené dňa 11.01.2019

Zmluvy 2018
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č. 181403-15300-ZoPP_SP , zverejnené dňa 28.12.2018
Darovacia zmluva 135462018 – Nadácia Bane pre zdravie, vzdelávanie, kultúru a šport regiónu , zverejnené dňa 20.12.2018
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy KŽP-PO4-SC431-2015-6119 – Slovenská inovačná a energetická agentúra , zverejnené dňa 22.11.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 CEZ ÚV SR 7052018 , zverejnené dňa 13.11.2018
Dohoda č. 180701030 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Senica, zverejnené dňa 24.09.2018
Zmluva o uvere , zverejnené dňa 10.09.2018
  – Dohoda o vyplnovacom prave k blankozmenke
  – Odkladacie podmienky
  – Specificke podmienky uveru
  – Vseobecne obchodne podmienky pre uvery 
Zmluva č. 075-3-ŠP 2018 o poskytnutí účelovej dotácie, Trnavský samosprávny kraj , zverejnené dňa 13.8.2018
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – Audit Partners Alliance, s. r. o. , zverejnené dňa 3.8.2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. zmluvy ZM_SEP-IMRK2-2018-001970, Ministerstvo vnútra SR , zverejnené dňa 1.8.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2018 , zverejnené dňa 19.07.2018
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu č. BOZP 39-403-2018 BVS , zverejnené dňa 18.07.2018
Dodatok č. 4 – Slovenská inovačná a energetická agentúra – k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/119, zverejnené dňa 18.07.2018
Zmluva – Tibor Lorenc, Soňa Lorencová, zverejnené dňa 21.06.2018
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov – Topset Solutions s. r. o., zverejnené dňa 13.06.2018
Dohoda č. 180750J26 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, zverejnené dňa 28.05.2018
Dodatok č. 3 Slovenská inovačná a energetická agentúra – k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/119, zverejnené dňa 22.05.2018
Dodatok č. 1 k dohode č. 18 07 50J 17 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, zverejnené dňa 03.05.2018
Kúpna zmluva – Igor Herda, Anna Šimeková, Vladimír Mihálik, Milan Mihálik, Stanislav Mihálik , zverejnené dňa 23.4.2018
Dohoda č. 180750J17 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, zverejnené dňa 19.04.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie – SK Baník Čáry , zverejnené dňa 13.03.2018
Dodatok č. 2 Slovenská inovačná a energetická agentúra , zverejnené dňa 12.03.2018
Zmluva – VPP servis,, s. r. o. , zverejnené dňa 21.02.2018
Zmluva – Ing. Rudolf Otrísal , zverejnené dňa 21.02.2018
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., zverejnené dňa 09.02.2018
Nájomná zmluva – Ambulancia zubného lekárstva, zverejnená dňa 05.02.2018
Dodatok č. 1 – Dáša Šuranská  , zverejnená dňa 24.01.2018
Zmluva o dielo č. 122-2017-PS – COMBIN Banská Štiavnica, s. r. o., zverejnená dňa 22.01.2018
Zmluva o dielo č. 121-2017-PS – COMBIN Banská Štiavnica, s. r. o.
 , zverejnená dňa 22.01.2018

Zmluvy 2017:

Zmluva – Jarmila Lorencová – zverejnené dňa 18.12.2017

Zmluva o oktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva č. zmluvy tz2017-11-24vs2, TOPSET Solution s. r. o. , zverejnené 29.11.2017

Zmluva o dielo č. 30102017 – Epic Partner a.s. –  zverejnené dňa 7.11.2017

Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb – KOPER Solution s. r. o. – vypracovanie žiadosti o NFP, zverejnené dňa 25.10.2017

Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb – KOPER Solution s. r. o. – manažment verejného obstarávania, zverejnené dňa 25.10.2017

Mandátna zmluva – CITYPLAN, s. r. o. ,  zverejnené dňa 25.10.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra, zverejnené dňa 23.10.2017

Zámenná zmluva – Obec Čáry, Halás, Halásová – zverejnené dňa 10.10.2017

Dohoda č. 170701219 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Senica, zverejnené dňa 10.10.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.06.2017 – COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o., zverejnené dňa 25.09.2017

Zmluva – AUDIT PARTNERS ALLIANCE, s. r. o., audítorská spoločnosť , zverejnené dňa 18.09.2017

Dohoda č. 17/07/010/17 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica , zverejnené dňa 12.09.2017

Zmluva – CO-PRO, spol. s r. o. , zverejnené dňa 25.08.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 121.100/001 – ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o., zverejnené dňa 08.08.2017

Zmluva – Západoslovenská distribučná, a.s., zverejnené dňa 19.07.2017

Zmluva – APROREAL, s. r. o., zverejnené dňa 04.07.2017

Zmluva – Trnavský samosprávny kraj, zverejnené dňa 30.06.2017

Zmluva – ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o., zverejnené dňa 30.06.2017

Zmluva – COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., zverejnené dňa 22.06.2017

Zmluva – Západoslovenská distribučná, a.s., zverejnené dňa 13.6.2017

Zmluva – Ladislav Langer LABETEX, zverejnené dňa 06.06.2017

Dohoda č. 17/07/054/23 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Senica, zverejnené dňa 31.05.2017

Dohoda č. 17/07/50J/19 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, zverejnené dňa 31.05.2017

Zmluva – Ing. arch. Soňa Poldaufová Urbanová URBAN PROJEKCIA, zverejnené dňa 19.05.2017

Zmluva – Lomtec.com, a. s. , zverejnené dňa 04.05.2017

Zmluva – dodatok – Slovak Telekom, a. s. , zverejnené dňa 04.05.2017

Dohoda č. 17/07/50J/15 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, zverejnené dňa 26.04.2017

Zmluva – o poskytnutí dotácie – PZ Čáry, zverejnené dňa 10.04.2017

Zmluva – HERMET spol. s r. o., Senica, zverejnené dňa 11.04.2017

Zmluva – o poskytnutí dotácie – ŠK Baník Čáry, zverejnené dňa 10.04.2017

Zmluva – TOPSET Solutions s. r. o., zverejnené dňa 20.03.2017

Zmluva – o poskytnutí dotácie – DFS Juránek , zverejnené dňa 10.04.2017

Zmluva – Dáša Šuranská – bezpečnostno-technická služba, zverejnené dňa 21.02.2017

Zmluva – MVL Štefánek, s. r. o. , zverejnené dňa 17.02.2017

ZMLUVA o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Slovenská inovačná a energetická agentúra, zverejnené dňa 13.02.2017

Zmluva – Jozefína Hložová, zverejnené dňa 17.02.2017

Zmluva –VPP Servis s.r.o., zverejnené dňa 01.02.2017

Zmluvy 2016:

dohoda – dohoda č. 16/07/012/29

zmluva – Ladislav Langer – LABETEX

dohoda – Dohoda č. 16/07/010/35

zmluva – Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 1/2016

zmluva – Zmluva o poskytnutí dotácie – Daniel Bartal

Dohoda č. 16 07 054 58

Zmluva – Gemini Group s.r.o.

Kúpna zmluva – Mrázová

Kúpna zmluva – Mag, Magová

Zmluva – Trnavský samosprávny kraj

Zmluva – Recyklogroup

Zmluva – o poskytnutí dotácie – DSS Senica

Zmluva – INSA, MACH TRADE

Zmluva – o vykonaní audítorskej činnosti

Zmluva – Metal Servis Recycling

zmluva – Zmluva o poskytnutí dotácie – ŠK Baník Čáry

zmluva – Zmluva o poskytnutí dotácie – Poľovnícke združenie Čáry

Zmluva – Dôvera ZP

Zmluva – TOPSET Solutions

Zmluva – RECYKLOGROUP, a.s.

Zmluva – Ing. Igor Urban, CSc.

Dohoda č. 16 07 012 7

Zmluva – EPIC Solutions s. r. o.

Zmluva o dielo – EPIC Solutions s. r. o.

Zmluva – Ladisco s.r.o.

Dodatok č. 1 k dohode č. 15 07 054 62

Zmluva – VPP servis, s. r. o.

Zmluva – Kovošrot Vašin

Zmluvy 2015:

Dohoda č. 15 07 054 62

Zmluva o poskytnutí dotácie – Poľovnícke združenie Čáry

Zmluva o poskytnutí dotácie – ŠK Baník Čáry

Zmluva o dielo – Ladislav Langer LABETEX

2015 Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti

2015 Záložná zmluva č.2054992013 ŠFRB

2015 ZSE zmluva o zdruzenej dodavke elektriny

2015 ZSE dodatok Eprofit

2015 Dodatok1 Arpasova

2015 Konecny Stefan

2015ČSOB

2015Zmluva Ing. Rudolf Otrisal

Záložná zmluva č.0187-PRB2013Z

Dodatok č.1 – 29072014 – VENIMEX Slovakia s.r.o.

Zmluva o dielo č.29072014 VENIMEX Slovakia s.r.o.

Zmluva – Kovošrot Vašin

Zmluvy 2014:

2014 Dodatok1 k zmluve o NFP

2014 Dodatok2 k zmluve o NFP

2014 Dodatok3 k zmluve o NFP

2014 KZ Arpasova

2014 Labetex od OÚ po Postu

2014 Labetex odvodnenie

2014ASA ZOHOR

2014BVS zmluva

2014Dodatok c1 k zmluve 29072014 Venimex

2014Dodatok c. 1 Mesto Senica

2014Dohoda o zapocitani vzajomnych pohladavok

2014Kupna zmluva MIHAL

2014KZ a ZZ Turecek Flajzik Macek

2014KZ Deak

2014KZ Elena Simkova

2014KZ Turecek

2014NZ Rehak Martin

2014Topset dodatok2

2014Zapadoslovenska distribucna

2014Zmluva Ceresnik Juraj

2014Zmluva DATAZ

2014Zmluva o dielo c 29072014 Venimex

2014Zmluva o dielo Labetex

2014Zmluva o poskytovani sluzieb Ludovit Jurovaty

2014Zmluva o vykonani auditorskej cinnosti

2014Zmluva RS Computer

2014Zmluva Trnavsky samospravny kraj

2014ZZ Danekova

2014 Kupna zmluva-Milan Kollár

Zmluvy 2013:

2013 Dodatok1 Aretax

2013 Zmluva o NFP

2013Dodatok 1 PSRIndustrySK

2013Dodatok c 1 k zmluve o vystaveni zaruky c 502013BZ

2013Dodatok c.1 TOPSET

2013Dohoda o vyplnovacom prave k blankozmenke c.3132013D

2013KZ Elena Simkova

2013KZ Mraz

2013KZ Valusek

2013Metal servis Recycling

2013Ralbovsky

2013Zmluva Eppa

2013Zmluva o najme plynarenskeho zariadenia

2013Zmluva o poskytnuti dotacie na obstaranie najomnych bytov

2013Zmluva o vystaveni zaruky c. 502013BZ VUB

2013Zmluva PSRIndustrySK

2013Zmluva Trnavsky samospravny kraj

2013Zmluva Valachovic

2013ZmluvaOUvere

Zmluvy 2012:

2012Dodatok c. 1 Hano

2012Komunalna poistovna

2012KZ a vlastnici cesty

2012KZ Heckova Marta

2012KZ Jan Burian

2012KZ NMAudit

2012KZ Peci Pavol

2012KZ Stefan Kralovic

2012Otis Vytahy

2012Slovensky vodohospodarsky podnik

2012Trnavsky samospravny kraj

2012Twopoint Industry Slovakia

2012Urad vlady SR

2012zmluva Adara Slovakia

2012zmluva nmaudit

2012Zmluva Torostav

Zmluvy 2011:

2011Asa Zohor

2011NadaciaAllianz

2011NMAudit

2011Opendoor International

2011Zmluva BVS

2011Zmluva Mesto Senica

2011ZSE

2011ZSE2

 

FAKTÚRY 

Sumár faktúr 2017
Sumár faktúr 2016

   
Sumár faktúr 2015 generované ku dňu 31. 12. 2015
Sumár faktúr 2014 generované ku dňu 31. 12. 2014
Sumár faktúr 2013 generované ku dňu 31. 12. 2013
   
Vygenerované z programu KEO Účtovníctvo