Najviac informácií o obci Čáry!|nedeľa, január 23, 2022
Práve ste tu: Home » O obci » Úradná tabuľa
  • Práve prebieha dolaďovanie novej webstránky.

Úradná tabuľa

Zverejnenie oznámenia o zámere kúpy alebo predaja majetku obce

Predaj – Anna Malinovská
Kúpa – Obec Čáry

Predaj – Mgr. Romana Džačovská

Kúpa – Obec Čáry

Kúpa – Obec Čáry

Kúpa – Obec Čáry

Predaj – Mgr. Romana Džačovská

Predaj – Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve – Peter Trojan

Predaj – Peter Trojan

Predaj – Alojz Šimek, Anna Šimeková

Predaj – Josef Vašek

Predaj – Iveta Herdová, Igor Herda
Predaj – Tibor Lorenc, Soňa Lorencová
Predaj – Igor Herda, Anna Šimeková, Vladimír Mihálik, Milan Mihálik, Stanislav Mihálik
Predaj – Radovan Kallay
Predaj – Mrázová, Mag, Magová
Predaj – Jarmila Lorencová
Kúpa – Obec Čáry

Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Daniel Kollár – vyvesené dňa: 29.10.2021, zvesené dňa: 15.11.2021
Monika Kollárová – vyvesené dňa: 29.10.2021, zvesené dňa: 15.11.2021
Emma Kollárová – vyvesené dňa: 29.10.2021, zvesené dňa: 15.11.2021
Sofia Kollárová – vyvesené dňa: 29.10.2021, zvesené dňa: 15.11.2021
Adam Kollár – vyvesené dňa: 29.10.2021, zvesené dňa: 15.11.2021

Oznámenia o uložení poštových zásielok, verejné vyhlášky, zverejnenia

ROK 2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustení od ústneho pojednávania, vyvesené dňa 20.01.2022, zvesené dňa: 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Okresný úrad Senica , vyvesené dňa: 19.01.2022, zvesené dňa: 
Mária Bálintová – lehota na vyzdvihnutie do 02.02.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Upovedomenie o podkladoch rozhodnutia VVN vedenia 2x110kV V8762BJS , vyvesené dňa 13.01.2022, zvesené dňa:
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 31.01.2022
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 24.01.2022
Michaela Poláková
 – lehota na vyzdvihnutie do 24.01.2022
René Malík – lehota na vyzdvihnutie do 18.01.2022

ROK 2021
Marek Kráľovič – lehota a vyzdvihnutie do 15.01.2022
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 12.01.2022
Zdenka Danielová – lehota na vyzdvihnutie do 07.01.2022
Vladimír Daniel – lehota na vyzdvihnutie do 29.12.2021
Štefan Vizváry – lehota na vyzdvihnutie do 29.12.2021
Martin Kadlic – lehota na vyzdvihnutie do 29.12.2021
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 29.12.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava , vyvesené dňa: 10.12.2021, zvesené dňa: 28.12.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 27.12.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Florentína Reháková , vyvesené dňa: 03.12.2021, zvesené dňa: 20.12.2021
Marek Kráľovič – lehota na vyzdvihnutie do 20.12.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 20.12.2021
Marek Kráľovič – lehota na vyzdvihnutie do 07.12.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 06.12.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Štefan Polák , vyvesené dňa 15.11.2021, zvesené dňa:  01.12.2021
Marek Kráľovič – lehota na vyzdvihnutie do 03.12.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 03.12.2021
Adriana Olešová – lehota na vyzdvihnutie do 24.11.2021
René Malík – lehota na vyzdvihnutie do 23.11.2021
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 22.11.2021
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 16.11.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 15.11.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania , vyvesené dňa 21.10.2021, zvesené dňa: 09.11.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania, vyvesené dňa 20.10.2021, zvesené dňa: 09.11.2021
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 29.10.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 22.10.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 15.10.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 11.10.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 11.10.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 11.10.2021
Rudolf Slovák – lehota na vyzdvihnutie do 06.10.2021
Lukáč Malík – lehota na vyzdvihnutie do 06.10.2021
Marek Júva – lehota na vyzdvihnutie do 04.10.2021
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 30.09.2021
René Malík – lehota na vyzdvihnutie do 01.10.2021
Michaela Poláková – lehota na vyzdvihnutie do 20.09.2021
Marek Júva – lehota na vyzdvihnutie do 20.09.2021
Marek Královič – lehota na vyzdvihnutie do 10.09.2021
Vladimír Daniel – lehota na vyzdvihnutie do 06.09.2021
Štefan Vizváry
 – lehota na vyzdvihnutie do 03.09.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 20.08.2021
Michaela Mihálová – lehota na vyzdvihnutie do 19.08.2021
Vladimír Daniel – lehota na vyzdvihnutie do 17.08.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o vydaní rozhodnutia , vyvesené dňa: 12.08.2021, zvesené dňa: 27.08.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania, vyvesené dňa 10.08.2021, zvesené dňa: 25.08.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Stavebné povolenie, vyvesené dňa: 29.07.2021, zvesené dňa: 16.08.2021
Marek Kráľovič – lehota na vyzdvihnutie do 16.08.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania, vyvesené dňa 21.07.2021, zvesené dňa: 06.08.2021
Lucas Konečný – lehota na vyzdvihnutie do 05.08.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 09.08.2021
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 09.08.2021
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 02.08.2021
Marek Královič – lehota na vyzdvihnutie do 02.08.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Stavebné povolenie, vyvesené dňa 16.07.2021, zvesené dňa: 02.08.2021
Štefan Vizváry – lehota na vyzdvihnutie do 27.07.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 27.07.2021
Rozhodnutie o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby, vyvesené dňa 06.07.2021, zvesené dňa: 22.07.2021
Žiadosť o zverejnenie výzvy, vyvesené dňa 01.07.2021, zvesené dňa: 31.08.2021
Výzva rozpracovaní vlastníci
Výzva nezistení vlastníci
Čáry vlastníci – zoznam
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 15.07.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o zlúčení územného a stavebného konania,  vyvesené dňa 30.06.2021, zvesené dňa: 16.07.2021
Marek Júva – lehota na vyzdvihnutie do 12.07.2021
Marek Královič – lehota na vyzdvihnutie do 02.07.2021
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 28.06.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 21.06.2021
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 14.06.2021
Marek Kráľovič– lehota na vyzdvihnutie do 16.05.2021
Karol Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 04.05.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 04.05.2021
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 27.04.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Stavebné povolenie, vyvesené dňa 30.03.2021, zvesené dňa: 16.04.2021
Vladimír Daniel – lehota na vyzdvihnutie do 12.04.2021
Štefan Vizváry – lehota na vyzdvihnutie do 12.04.2021
Michaela Mihálová – lehota na vyzdvihnutie do 06.04.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o zlúčení územného a stavebného konania , vyvesené dňa: 10.03.2021, zvesené dňa: 26.03.2021
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 22.02.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí stavebného konania, vyvesené dňa 04.02.2021, zvesené dňa: 20.02.2021
Vladimír Daniel – lehota na vyzdvihnutie do 11.02.2021
Štefan Vizváry – lehota na vyzdvihnutie do 11.02.2021
Verejná vyhláška – Rozhodnutie , vyvesené dňa: 26.01.2021, zvesené dňa: 11.02.2021
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 15.02.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 9.2.2021
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 26.01.2021

Rok 2020
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Územné rozhodnutie , vyvesené dňa 29.12.2020, zvesené dňa 25.01.2021
Marek Júva – lehota na vyzdvihnutie do 04.01.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 28.12.2020
René Malík – lehota na vyzdvihnutie do 21.12.2020
Štefan Vizváry – lehota na vyzdvihnutie do 11.12.2020
Marek Kráľovič – lehota na vyzdvihnutie do 11.12.2020
Ponuka na predaj majetku v rámci likvidácie dedičstva , vyvesené dňa 16.11.2020, zvesené dňa 31.12.2020
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania, vyvesené dňa: 12.11.2020, zvesené dňa: 07.12.2020
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 16.11.2020
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – výzva/oznámenie o vstupe, vyvesené dňa: 19.10.2020, zvesené dňa: 20.11.2020
ZVEREJNENIE – Súhlas na výrub drevín – Mgr. Viliam Blažo , vyvesené dňa 14.10.2020, zvesené dňa: 22.10.2020
Roman Labuda – lehota na vyzdvihnutie do 20.10.2020
Roman Labuda – lehota na vyzdvihnutie do 20.10.2020
Štefan Vizváry – lehota na vyzdvihnutie do 16.10.2020
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 16.10.2020
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Rozhodnutie o umiestnení stavby , vyvesené dňa: 29.09.2020, zvesené dňa: 15.10.2020
Marek Júva – lehota na vyzdvihnutie do 05.10.2020
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 28.09.2020
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o využívaní územia “Rekultivácia pozemkov ovplyvnených banskou činnosťou v DP Gbely III, vyvesené dňa: 8.9.2020, zvesené dňa: 23.09.2020
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyvesené dňa:  7.9.2020, zvesené dňa: 22.09.2020
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 18.09.2020
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 21.09.2020
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 18.09.2020
Roman Labuda – lehota na vyzdvihnutie do 14.09.2020
Roman Labuda – lehota na vyzdvihnutie do 14.09.2020
Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia a nariadenie ústneho jednania, vyvesené 26.08.2020, zvesené: 10.09.2020
Roman Labuda – lehota na vyzdvihnutie do 07.09.2020
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 07.08.2020
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 07.08.2020
Marek Júva – lehota na vyzdvihnutie do 05.08.2020
Adriana Olešová – lehota na vyzdvihnutie do 03.08.2020
Marek Júva – lehota na vyzdvihnutie do 31.07.2020
Roman Labuda – lehota na vyzdvihnutie do 03.08.2020
Roman Labuda – lehota na vyzdvihnutie do 27.07.2020
Marek Júva – lehota na vyzdvihnutie do 22.07.2020
Vladimír Daniel – lehota na vyzdvihnutie do 13.07.2020
Marek Júva – lehota na vyzdvihnutie do 13.07.2020
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania, vyvesené 25.06.2020, zvesené 10.07.2020
Marek Kráľovič – lehota na vyzdvihnutie do 09.07.2020
Marek Kráľovič – lehota na vyzdvihnutie do 13.07.2020
Marek Kráľovič – lehota na vyzdvihnutie do 29.06.2020
Marek Júva – lehota na vyzdvihnutie do 29.06.2020
Adriana Olešová – lehota na vyzdvihnutie do 29.06.2020
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Stavebné povolenie, vyvesené 08.06.2020, zvesené 23.06.2020
Marek Královič – lehota na vyzdvihnutie do 26.06.2020
Marek Královič – lehota na vyzdvihnutie do 26.06.2020
Verejná vyhláška, vyvesené 29.05.2020, zvesené 30.06.2020
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 08.06.2020
Michaela Mihálová – lehota na vyzdvihnutie do 08.06.2020
Marek Júva – lehota na vyzdvihnutie do 28.05.2020
Milan Oleš – lehota na vyzdvihnutie do 01.06.2020
Adriana Olešová – lehota na vyzdvihnutie do 29.05.2020
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 25.05.2020
Marek Kráľovič – lehota na vyzdvihnutie do 11.05.2020
Marek Júva – lehota na vyzdvihnutie do 30.04.2020
Marek Júva – lehota na vyzdvihnutie do 21.04.2020
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 16.04.2020
Marek Kráľovič – lehota na vyzdvihnutie do 30.03.2020
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 20.03.2020
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 17.03.2020
Rudolf Slovák – lehota na vyzdvihnutie do 16.03.2020
Marek Júva – lehota na vyzdvihnutie do 10.03.2020
Ján Vilinský – lehota na vyzdvihnutie do 09.03.2020
Martina Stohanzlová – lehota na vyzdvihnutie do 28.02.2020
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 15.02.2020
Vladimír Daniel – lehota vyzdvihnutie do 14.02.2020
Štefan Vizváry – lehota na vyzdvihnutie do 14.02.2020
Milan Oleš – lehota na vyzdvihnutie do 04.02.2020
Andrej Mihál
 – lehota na vyzdvihnutie do 04.02.2020

Rok 2019
Roman Labuda – lehota na vyzdvihnutie do 16.01.2020
Michaela Mihálová – lehota na vyzdvihnutie do 16.01.2020
Roman Labuda – lehota na vyzdvihnutie do 07.01.2019
Michaela Mihálová – lehota na vyzdvihnutie do 05.01.2020
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 05.01.2020
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 27.12.2019
Martina Stohanzlová – lehota na vyzdvihnutie do 09.12.2019
Nadežda Nagyová – lehota na vyzdvihnutie do 03.12.2019
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 22.11.2019
Marek Kráľovič – lehota na vyzdvihnutie do 19.11.2019
Štefan Vizváry – lehota na vyzdvihnutie do 15.11.2019
Michaela Mihálová – lehota na vyzdvihnutie do 15.11.2019
Adriana Olešová – lehota na vyzdvihnutie do 13.11.2019
Verejná vyhláška – Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 13.11.2019
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 04.11.2019
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 31.10.2019
Vladimír Daniel – lehota na vyzdvihnutie do 21.10.2019
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 28.10.2019
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 28.10.2019
Lukáč Malík – lehota na vyzdvihnutie do 25.10.2019
Martina Stohanzlová – lehota na vyzdvihnutie do 18.10.2019
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 15.10.2019
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 14.10.2019
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 08.10.2019
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 01.10.2019
Michaela Poláková – lehota na vyzdvihnutie do 23.09.2019
Milan Oleš – lehota na vyzdvihnutie do 20.09.2019
Štefan Vizváry – lehota na vyzdvihnutie do 12.09.2019
Marek Kráľovič – lehota na vyzdvihnutie do 11.09.2019
Marek Královič – lehota na vyzdvihnutie do 09.09.2019
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 09.09.2019
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 12.08.2019
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 30.07.2019
Michaela Poláková – verejná vyhláška vyvesená od 27.6.2019 do 11.07.2019
Vladimír Daniel – lehota na vyzdvihnutie do 15.07.2019
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 15.07.2019
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 08.07.2019
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 08.07.2019
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 02.07.2019
Adriana Olešová – lehota na vyzdvihnutie do 28.06.2019
Marek Kráľovič – lehota na vyzdvihnutie do 24.06.2019
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 24.06.2019
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 21.06.2019
Adriana Olešová – lehota na vyzdvihnutie do 17.06.2019
Vladimír Daniel – lehota na vyzdvihnutie do 11.06.2019
Rudolf Slovák – lehota na vyzdvihnutie do 27.05.2019
Ján Vilinský – lehota na vyzdvihnutie do 21.05.2019
Vladimír Daniel – lehota na vyzdvihnutie do 13.05.2019
Štefan Vizváry – lehota na vyzdvihnutie do 13.05.2019
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 06.05.2019
Nadežda Nagyová – lehota na vyzdvihnutie do 29.04.2019
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 23.04.2019
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 23.04.2019
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 16.04.2019
Adriana Olešová – lehota na vyzdvihnutie do 15.04.2019
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 10.04.2019
Ján Vilinský – lehota na vyzdvihnutie do 08.04.2019
Marek Kráľovič – lehota na vyzdvihnutie do 05.04.2019
Ján Vilinský – lehota na vyzdvihnutie do 08.04.2019
Vladimír Daniel – lehota na vyzdvihnutie do 02.04.2019
Marek Královič – lehota na vyzdvihnutie do 01.04.2019
Marek Královič – lehota na vyzdvihnutie do 01.04.2019
Ján Vilinský – lehota na vyzdvihnutie do 01.04.2019
Marek Júva – lehota na vyzdvihnutie do 19.03.2019
Marek Kráľovič1 – lehota na vyzdvihnutie do 11.03.2019
Marek Kráľovič – lehota na vyzdvihnutie do 07.03.2019
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie 07.03.2019
Michaela Mihálová – lehota na vyzdvihnutie do 25.02.2019
Ján Vilinský – lehota na vyzdvihnutie do 25.02.2019
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 19.02.2019
Štefan Vizváry – lehota na vyzdvihnutie do 15.02.2019
Vladimír Daniel – lehota na vyzdvihnutie do 15.02.2019
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 18.02.2019
Michaela Poláková – lehota na vyzdvihnutie do 18.02.2019
Marek Júva – lehota na vyzdvihnutie do 14.02.2019
Marek Kráľovič – verejná vyhláška – lehota na vyzdvihnutie do 12.02.2019
Ján Vilinský – lehota na vyzdvihnutie do 12.02.2019
Ján Vilinský – lehota na vyzdvihnutie do 12.02.2019
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 11.02.2019
Marek Júva – lehota na vyzdvihnutie do 11.02.2019
Marek Kráľovič – lehota na vyzdvihnutie do 08.02.2019
Ján Vilinský – lehota na vyzdvihnutie do 04.02.2019
Mária Bálintová – lehota na vyzdvihnutie do 01.02.2019
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 01.02.2019
Marek Júva – lehota na vyzdvihnutie do 01.02.2019
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 01.02.2019
Ján Vilinský – lehota na vyzdvihnutie do 22.01.2019
Marek Královič – lehota na vyzdvihnutie do 21.01.2019