Najviac informácií o obci Čáry!|sobota, jún 25, 2022
Práve ste tu: Home » O obci » Úradná tabuľa
  • Práve prebieha dolaďovanie novej webstránky.

Úradná tabuľa

Zverejnenie oznámenia o zámere kúpy alebo predaja majetku obce

Oznámenie o zámere kúpy nehnuteľností do majetku obce LV č. 2860
Oznámenie o zámere kúpy nehnuteľností do majetku obce LV č. 2379
Oznámenie o zámere kúpy nehnuteľností do majetku obce LV č. 2839
Oznámenie o zámere kúpy nehnuteľností do majetku obce LV č. 1120
Predaj – Emília Bineková
Predaj – Anna Malinovská

Kúpa – Obec Čáry


Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

 

Oznámenia o uložení poštových zásielok, verejné vyhlášky, zverejnenia

ROK 2022
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 08.07.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Zmena 4 2022 Územného plánu obce Kúty, vyvesené 16.06.2022, zvesené dňa:
OZNÁMENIE – prerokovanie návrhu riešenia ZMENY 04 2022 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE KÚTY, vyvesené dňa 15.06.2022, zvesené dňa: 
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 24.06.2022
Monika Kollárová – lehota na vyzdvihnutie do 24.06.2022
Daniel Kollár – lehota na vyzdvihnutie do 24.06.2022
Vladimír Daniel – lehota na vyzdvihnutie do 20.06.2022
Štefan Vizváry – lehota na vyzdvihnutie do 20.06.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Výzva, oznámenie o vstupe , vyvesené dňa 03.06.2022, zvesené dňa: 20.06.2022
Daniel Kollár – lehota na vyzdvihnutie do 20.06.2022
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 20.06.2022
Michaela Portelová – lehota na vyzdvihnutie do 20.06.2022
René Malík – lehota na vyzdvihnutie do 20.06.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania, vyvesené dňa: 30.05.2022, zvesené dňa: 15.06.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie pre verejnosť , vyvesené dňa: 26.05.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania, vyvesené dňa: 26.05.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Informácia pre verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania , vyvesené dňa: 26.05.2022
Michaela Poláková – lehota na vyzdvihnutie do 30.05.2022
Michaela Portelová – lehota na vyzdvihnutie do 24.05.2022
Daniel Kollár – lehota na vyzdvihnutie do 13.05.2022
Marek Kráľovič – lehota na vyzdvihnutie do 09.05.2022
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 09.05.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – ROZHODNUTIE o umiestnení verejnoprospešnej líniovej stavby, vyvesené  dňa:  05.04.2022, zvesené dňa 21.04.2022
Daniel Kollár – lehota na vyzdvihnutie do 19.04.2022
Vladimír Daniel – lehota na vyzdvihnutie do 12.04.2022
Zdenka Danielová – lehota na vyzdvihnutie do 12.04.2022
Štefan Vizváry – lehota na vyzdvihnutie do 12.04.2022
Michaela Portelová – lehota na vyzdvihnutie do 11.04.2022
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 08.04.2022
Michaela Poláková – lehota na vyzdvihnutie do 01.04.2022
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 29.03.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Veterný park Letničie – Petrova Ves , vyvesené dňa 10.03.2022, zvesené dňa: 01.04.2022
René Malík – lehota na vyzdvihnutie do 25.03.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Rozhodnutie – Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením , vyvesené dňa 03.03.2022, zvesené dňa: 21.03.2022
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 18.03.2022
Marek Júva – lehota na vyzdvihnutie do 14.03.2022
Marek Kráľovič – lehota na vyzdvihnutie do 09.03.2022
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 03.03.2022
Marek Kráľovič – lehota na vyzdvihnutie do 07.03.2022
Peter Budiš – lehota na vyzdvihnutie do 25.02.2022
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 28.02.2022
Štefan Vizváry – lehota na vyzdvihnutie do 22.02.2022
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 08.02.2022
Lucas Konečný – lehota na vyzdvihnutie do 17.02.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti , vyvesené dňa: 01.02.2022, zvesené dňa: 17.02.2022
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 18.02.2022
Daniel Kollár – lehota  na vyzdvihnutie do 15.02.2022
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 15.02.2022
Vladimír Daniel – lehota na vyzdvihnutie do 11.02.2022
Štefan Vizváry – lehota na vyzdvihnutie do 11.02.2022
Lucas Konečný
 – lehota na vyzdvihnutie do 09.02.2022
ROZHODNUTIE – Okresný úrad Skalica , zverejnené dňa 21.01.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustení od ústneho pojednávania, vyvesené dňa 20.01.2022, zvesené dňa: 28.01.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Okresný úrad Senica , vyvesené dňa: 19.01.2022, zvesené dňa: 03.02.2022
Mária Bálintová – lehota na vyzdvihnutie do 02.02.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Upovedomenie o podkladoch rozhodnutia VVN vedenia 2x110kV V8762BJS , vyvesené dňa 13.01.2022, zvesené dňa: 24.01.2022
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 31.01.2022
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 24.01.2022
Michaela Poláková – lehota na vyzdvihnutie do 24.01.2022
René Malík – lehota na vyzdvihnutie do 18.01.2022

ROK 2021
Marek Kráľovič – lehota a vyzdvihnutie do 15.01.2022
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 12.01.2022
Zdenka Danielová – lehota na vyzdvihnutie do 07.01.2022
Vladimír Daniel – lehota na vyzdvihnutie do 29.12.2021
Štefan Vizváry – lehota na vyzdvihnutie do 29.12.2021
Martin Kadlic – lehota na vyzdvihnutie do 29.12.2021
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 29.12.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava , vyvesené dňa: 10.12.2021, zvesené dňa: 28.12.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 27.12.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Florentína Reháková , vyvesené dňa: 03.12.2021, zvesené dňa: 20.12.2021
Marek Kráľovič – lehota na vyzdvihnutie do 20.12.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 20.12.2021
Marek Kráľovič – lehota na vyzdvihnutie do 07.12.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 06.12.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Štefan Polák , vyvesené dňa 15.11.2021, zvesené dňa:  01.12.2021
Marek Kráľovič – lehota na vyzdvihnutie do 03.12.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 03.12.2021
Adriana Olešová – lehota na vyzdvihnutie do 24.11.2021
René Malík – lehota na vyzdvihnutie do 23.11.2021
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 22.11.2021
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 16.11.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 15.11.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania , vyvesené dňa 21.10.2021, zvesené dňa: 09.11.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania, vyvesené dňa 20.10.2021, zvesené dňa: 09.11.2021
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 29.10.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 22.10.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 15.10.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 11.10.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 11.10.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 11.10.2021
Rudolf Slovák – lehota na vyzdvihnutie do 06.10.2021
Lukáč Malík – lehota na vyzdvihnutie do 06.10.2021
Marek Júva – lehota na vyzdvihnutie do 04.10.2021
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 30.09.2021
René Malík – lehota na vyzdvihnutie do 01.10.2021
Michaela Poláková – lehota na vyzdvihnutie do 20.09.2021
Marek Júva – lehota na vyzdvihnutie do 20.09.2021
Marek Královič – lehota na vyzdvihnutie do 10.09.2021
Vladimír Daniel – lehota na vyzdvihnutie do 06.09.2021
Štefan Vizváry
 – lehota na vyzdvihnutie do 03.09.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 20.08.2021
Michaela Mihálová – lehota na vyzdvihnutie do 19.08.2021
Vladimír Daniel – lehota na vyzdvihnutie do 17.08.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o vydaní rozhodnutia , vyvesené dňa: 12.08.2021, zvesené dňa: 27.08.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania, vyvesené dňa 10.08.2021, zvesené dňa: 25.08.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Stavebné povolenie, vyvesené dňa: 29.07.2021, zvesené dňa: 16.08.2021
Marek Kráľovič – lehota na vyzdvihnutie do 16.08.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania, vyvesené dňa 21.07.2021, zvesené dňa: 06.08.2021
Lucas Konečný – lehota na vyzdvihnutie do 05.08.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 09.08.2021
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 09.08.2021
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 02.08.2021
Marek Královič – lehota na vyzdvihnutie do 02.08.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Stavebné povolenie, vyvesené dňa 16.07.2021, zvesené dňa: 02.08.2021
Štefan Vizváry – lehota na vyzdvihnutie do 27.07.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 27.07.2021
Rozhodnutie o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby, vyvesené dňa 06.07.2021, zvesené dňa: 22.07.2021
Žiadosť o zverejnenie výzvy, vyvesené dňa 01.07.2021, zvesené dňa: 31.08.2021
Výzva rozpracovaní vlastníci
Výzva nezistení vlastníci
Čáry vlastníci – zoznam
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 15.07.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o zlúčení územného a stavebného konania,  vyvesené dňa 30.06.2021, zvesené dňa: 16.07.2021
Marek Júva – lehota na vyzdvihnutie do 12.07.2021
Marek Královič – lehota na vyzdvihnutie do 02.07.2021
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 28.06.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 21.06.2021
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 14.06.2021
Marek Kráľovič– lehota na vyzdvihnutie do 16.05.2021
Karol Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 04.05.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 04.05.2021
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 27.04.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Stavebné povolenie, vyvesené dňa 30.03.2021, zvesené dňa: 16.04.2021
Vladimír Daniel – lehota na vyzdvihnutie do 12.04.2021
Štefan Vizváry – lehota na vyzdvihnutie do 12.04.2021
Michaela Mihálová – lehota na vyzdvihnutie do 06.04.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o zlúčení územného a stavebného konania , vyvesené dňa: 10.03.2021, zvesené dňa: 26.03.2021
Štefan Polák – lehota na vyzdvihnutie do 22.02.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí stavebného konania, vyvesené dňa 04.02.2021, zvesené dňa: 20.02.2021
Vladimír Daniel – lehota na vyzdvihnutie do 11.02.2021
Štefan Vizváry – lehota na vyzdvihnutie do 11.02.2021
Verejná vyhláška – Rozhodnutie , vyvesené dňa: 26.01.2021, zvesené dňa: 11.02.2021
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 15.02.2021
Andrej Mihál – lehota na vyzdvihnutie do 9.2.2021
Ján Baláž – lehota na vyzdvihnutie do 26.01.2021