Najviac informácií o obci Čáry!|nedeľa, máj 22, 2022
Práve ste tu: Home » Obecný úrad – Kontakt » Obecné zastupiteľstvo
  • Práve prebieha dolaďovanie novej webstránky.

Obecné zastupiteľstvo

Zvolení poslanci    
Daniel Bartal    
Marta Beneková    
Lukáš Cigánek    
Peter Halás, JUDr.    
Mikuláš Lánik, Mgr.    
Pavol Morávek    
Andrej Rúsek    
Zuzana Cintulová, Mgr.    
Pavol Zeleňák, Mgr.     

 

Komisia finančná pre správu obecného majetku, podnikateľskú činnosť, veci sociálne, bytové a  ochranu verejného poriadku
Predseda:  
Členovia: Michaela Kotrčová, Mgr. Mikuláš Lánik, JUDr. Peter Halás, Mgr. Zuzana Cintulová
Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, správu miestnych komunikácií,   životné prostredie, pôdohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo a riešenie dopravy na území obce
Predseda: Mgr. Mikuláš Lánik
Členovia: Andrej Rúsek, Elena Vašinová, Ing. Martin Královič
Komisia pre vzdelávanie, kultúru a mládež a ochranu verejného poriadku:   
Predseda: Mgr. Zuzana Cintulová
Členovia: Marta Beneková, PaedDr. Zlatica Komorná, Ľubica Kollárová
Komisia pre rozvoj športu a cestovný ruch
Predseda: Pavol Morávek
Členovia: Rastislav Královič, Lukáš Cigánek, Mgr. Pavol Zeleňák

 

PROGRAM ZASADNUTÍ

[display_news_s3 include_excerpt="true" excerpt_l="8" include_date="true" posts_per_page="4" offset="0" orderby="date" order="DESC" post_type="post" category="obecne-zastupitelstvo"]

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ NA STIAHNUTIE VO FORMÁTE .doc a .pdf.

Zápisnice a uznesenia zo zastupiteľstiev za rok 2022
Zápisnice a uznesenia zo zastupiteľstiev za rok 2021
Zápisnica 16.12.2021
Uznesenie 16.12.2021
Zápisnica 12.11.2021
Uznesenie 12.11.2021
Zápisnica 12.8.2021
Uznesenie 12.08.2021
Zápisnica 3.6.2021
Uznesenie 3.6.2021
Zápisnica 5.3.2021
Zápisnice a uznesenia zo zastupiteľstiev za rok 2020
Zápisnica 15.12.2020
Uznesenie 15.12.2020
Zápisnica 18.09.2020
Uznesenie 18.09.2020
Zápisnica 09.07.2020
Uznesenie 09.07.2020
Zápisnica 17.04.2020
Uznesenie 17.04.2020
Zápisnica 6.3.2020
Uznesenie 6.3.2020

Zápisnice a uznesenia zo zastupiteľstiev za rok 2019
Zápisnica 12.12.2019
Uznesenie 12.12.2019
Zápisnica 25.10.2019
Uznesenie 25.10.2019
Zápisnica 5.9.2019
Uznesenie 5.9.2019
Zápisnica 31.7.2019
Uznesenie 31.07.2019
Zápisnica 31.05.2019
Uznesenie 31.05.2019
Zápisnica 1.3.2019
Uznesenie 1.3.2019

Zápisnice a uznesenia zo zastupiteľstiev za rok 2018
Zápisnica 14.12.2018
Uznesenie 14.12.2018
Zápisnica 29.11.2018
Uznesenie 29.11.2018
Zápisnica 2.11.2018
Uznesenie 2.11.2018
Zápisnica 27.8.2018
Uznesenie 27.8.2018

Zápisnica 9.8.2018
Uznesenie 9.8.2018
Zápisnica 14.6.2018
Uznesenie 14.6.2018
Zápisnica 19.04.2018
Uznesenie 19.04.2018
Zápisnica 9.2.2018
Uznesenie 9.2.2018

Zápisnice a uznesenia zo zastupiteľstiev  za rok 2017
Zápisnica 15.12.2017
Uznesenie 15.12.2017
Zápisnica 20.10.2017
Uznesenie 20.10.2017
Zápisnica 21.7.2017
Uznesenie 21.7.2017
Zápisnica 26.5.2017
Uznesenie 26.5.2017
Zápisnica 3.3.2017
Uznesenie 3.3.2017

Zápisnice a uznesenia zo zastupiteľstiev za rok 2016:
Zapisnica 9.12.2016
Uznesenie 9.12.2016
Zapisnica 11.11.2016
Uznesenie 11.11.2016
Zápisnica 9.9.20016 – zapisnica-9-9-2016
Uznesenie 9.9.2016 – uznesenie-9-9-2016
Zápisnica 24.6.2016 – zapisnica-24-6-2016
Uznesenie 24.6.2016 – uznesenie-24-6-2016
Zápisnica 22.4.2016
Uznesenie 22.4.2016
Zápisnica z 26.02.2016
Uznesenie z 26.02.2016

Štatút kronikára obce Čáry

Zápisnice a uznesenia zo zastupiteľstiev za rok 2015:
Zápisnica z 15.12.2015
Uznesenie z 15.12.2015
Zápisnica z 20.11.2015
Uznesenie z 20.11.2015
Zápisnica z 28.8.2015
Uznesenie z 28.8.2015
Zápisnica z 29.5.2015
Uznesenie z 29.5.2015
Zápisnica zo 6.3.2015
Uznesenie zo 6.3.2015

Zápisnice a uznesenia zo zastupiteľstiev za rok 2014:
Zápisnica 12.12.2014
Uznesenie z 12.12.2014
Zapisnica z 17.10.2014
Uznesenie z 17.10.2014
Zapisnica z 28.08.2014
Uznesenie z 28.08.2014
Zapisnica z 13.06.2014
Uznesenie z 13.06.2014
Zapisnica z 04.04.2014
Uznesenie z 04.04.2014
Zapisnica zo 31.01.2014
Uznesenie z 31.01.2014

Zápisnice a uznesenia zo zastupiteľstiev za rok 2013:
Zapisnica z 14.12.2013
Uznesenie z 14.12.2013
Zapisnica z 15.11.2013
Uznesenie z 15.11.2013
Zapisnica z 13.09.2013
Uznesenie z 13.09.2013
Zapisnica z 28.06.2013
Uznesenie z 28.06.2013
Zapisnica z 19.04.2013
Uznesenie 19.04.2013
Zapisnica z 13.02.2013
Uznesenie z 13.02.2013

Zápisnice a uznesenia zo zastupiteľstiev za rok 2012:
Zapisnica z 14.12.2012
Uznesenie z 14.12.2012
Zapisnica z 16.11.2012
Uznesenie z 16.11.2012
Zapisnica z 21.09.2012
Uznesenie z 21.09.2012
Zapisnica z 27.08.2012
Uznesenie z 27.08.2012
Zapisnica z 29.06.2012
Uznesenie z 29.06.2012
Zapisnica z 11.05.2012
Uznesenie z 11.05.2012
Zapisnica z 23.03.2012
Uznesenie z 23.03.2012
Zapisnica z 18.01.2012
Uznesenie z 18.01.2012

Zápisnice a uznesenia zo zastupiteľstiev za rok 2011:
Zapisnica z 15.12.2011
Uznesenie z 15.12.2011
Zapisnica z 12.12.2011
Uznesenie z 12.12.2011
Zapisnica z 28.10.2011
Uznesenie z 28.10.2011
Zapisnica z 02.09.2011
Uznesenie z 02.09.2011
Zapisnica z 05.08.2011
Uznesenie z 05.08.2011
Zapisnica z 10.06.2011
Uznesenie z 10.6.2011
Zapisnica z 15.04.2011
Uznesenie z 15.04.2011
Zapisnica z 04.03.2011
Uznesenie z 04.03.2011
Zapisnica z 21.01.2011
Uznesenie z 21.01.2011

Zápisnice a uznesenia zo zastupiteľstiev za rok 2010:
Uznesenie z 18.12.2010
Zapisnica z 18.12.2010